Wodny Plac Zabaw Ciechocinek

Wodny Plac Zabaw

Wodny plac zabaw w Ciechocinku stanowi wyjątkową atrakcję dla odwiedzających miasto, oferując bogaty wachlarz aktywności dla osób w każdym wieku. To miejsce, gdzie rodzinna zabawa przeplata się z relaksem, sprawiając, że każdy dzień spędzony tutaj jest pełen radości i beztroski.

Położony w sercu Ciechocinka, wodny plac zabaw jest idealnym miejscem dla tych, którzy pragną uciec od codziennego zgiełku i zanurzyć się w świecie wodnych przygód. Kolorowe zjeżdżalnie wodne są główną atrakcją dla dzieci i młodzieży, oferując różnorodność form i wielkości, co gwarantuje emocje na każdym poziomie.

Dla najmłodszych przygotowano płytkie baseny z niewielkimi zjeżdżalniami, gdzie mogą bezpiecznie bawić się pod okiem opiekunów.

Dla dorosłych i tych poszukujących relaksu, wodny plac zabaw w Ciechocinku oferuje strefy wypoczynkowe, które zapewniają odprężenie i regenerację. Baseny letnie w Ciechocinku to idealne miejsce do aktywnego wypoczynku, pozwalające na równoczesne korzystanie z przyjemności pływania.

Kiedy będzie otwarty Wodny Plac zabaw W Ciechocinku?

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Zwiedzanie Ciechocinka

Bezpieczeństwo odwiedzających jest najważniejszym priorytetem. Wodny plac zabaw Ciechocinek jest wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i stale monitorowany przez wykwalifikowaną kadrę ratowników, co daje pewność, że każdy moment spędzony w parku będzie bezpieczny.

Wodny plac zabaw w Ciechocinku to nie tylko miejsce pełne atrakcji wodnych, ale również przestrzeń, gdzie można odpocząć od miejskiego zgiełku, delektując się świeżym powietrzem i pięknem otaczającej przyrody. To idealne miejsce na spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi, oferujące niezapomniane wrażenia i radość z każdej chwili spędzonej nad wodą

Cennik Wodnego Placu Zabaw

Opłata za korzystanie z Kompleksu ma charakter wstępu jednorazowego, tzn. bez możliwości wyjścia i ponownego powrotu w ramach wcześniej dokonanej wpłaty.

Lokalizacja Wodnego Placu Zabaw

Informacje dodatkowe o Wodnym Placu Zabaw

Kompleks Wodnego Placu Zabaw będzie czynny w sezonie 2024 (przy sprzyjającej pogodzie) w następujących terminach:

Czerwiec 2024
od 21 czerwca 2024 do 30 czerwca 2024
Lipec 2024
od 1 lipca 2024 do 31 lipca 2024 
Sierpień 2024
od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2024 
Wrzesień 2024
od 7 września do 8 września 2024

Dzieci do 10 lat korzystają z atrakcji pod opieką dorosłych. Na terenie Kompleksu Wodnego Placu Zabaw może przebywać jednorazowo do 850 osób.

Regulaminy Kompleksu Wodnego Placu Zabaw w Ciechocinku

REGULAMIN KOMPLEKSU WODNEGO PLACU ZABAW W CIECHOCINKU
1. Administratorem Kompleksu Wodnego Placu Zabaw jest Gmina Miejska Ciechocinek – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku, zwany dalej OSiR.
2. Kompleks Wodnego Placu Zabaw, zwany dalej „KWPZ” jest czynny codziennie w godzinach 10:00 – 18:00,przy sprzyjających warunkach pogodowych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Obiektu ze względu na złe warunki atmosferyczne,konieczne prace techniczne lub z innych uzasadnionych powodów.
4. Każda osoba korzystająca z Kompleksu Wodnego Placu Zabaw ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz zaleceniami znajdującymi się na tablicach informacyjnych umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie KWPZ oraz na jego urządzeniach i ich przestrzegania, a także wykonywania poleceń obsługi związanych z korzystaniem z KWPZ.
5. Wejście na teren KWPZ traktowane jest jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu.
6. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z KWPZ wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
7. Rodzice lub opiekunowie dzieci są zobowiązani do nadzorowania dzieci podczas korzystania z KWPZ i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
8. Na terenie obiektu KWPZ może przebywać jednocześnie nie więcej niż 300 osób.
9. Strefy obiektu KWPZ i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji, a korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
10. Wejście do niecki dozwolone jest wyłącznie przez brodzik. Zabronione jest wchodzenie i wychodzenie z niecki poprzez inne miejsca.
11. Osoby przebywające w niecce obowiązuje strój kąpielowy, dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone specjalne pieluchy przeznaczone do kąpieli.
12. O wszelkich zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu.
13. Korzystanie z atrakcji wodnych KWPZ odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po konsultacji z lekarzem.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
15. Obiekt KWPZ jest monitorowany, a utrwalony zapis jest rejestrowany na nośnikach elektronicznych oraz przechowywany przez administratora przez okres 7 dni. Administratorem zapisów jest Gmina Miejska Ciechocinek – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.
16. Przed korzystaniem z atrakcji na KWPZ korzystający muszą zdjąć biżuterię zwłaszcza zegarki, bransoletki, pierścionki kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.
17. Przed skorzystaniem z urządzeń należy obowiązkowo opłukać ciało pod natryskiem.
18. Na terenie Kompleksu Wodnego Placu Zabaw zabrania się: 1) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp., 2) używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, 3) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, 4) ingerowania w zachowanie drugiej osoby (popychania, szarpania, spychania, itp.), 5) wnoszenia przedmiotów ostrych i szklanych, 6) palenia papierosów, spożywania posiłków i napojów ma terenie niecek wodnych, 7) zaśmiecania terenu i pomieszczeń KWPZ oraz terenów do niego przyległych, 8) wprowadzania zwierząt i pojazdów, 9) zanieczyszczania wody, 10) korzystania z obiektu osobom z otwartymi ranami ciała, opatrunkami, a także chorym na choroby zakaźne lub choroby skóry, a także inne choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, 11) wstępu osobom, które mają przeciwwskazania lekarskie do uprawiania aktywności w wodzie, 12) wspinania się na urządzenia, 13) biegania, 14) przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody obsługi, 15) wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nieprzeznaczone, 16) użytkowania KWPZ jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób.
19. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu administrator nie odpowiada.
20. Za szkody materialne powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia sprzętu lub urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie.
21. Zasady korzystania ze zjeżdżalni są określone w odrębnym regulaminie.
22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu mogą zostać poproszone przez obsługę o opuszczenie terenu Kompleksu Wodnego Placu Zabaw, w uzasadnionych przypadkach obsługa ma prawo zawiadomić Policję.
23. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
REGULAMIN ZJEŻDŻALNI KOMPLEKSU WODNEGO PLACU ZABAW W CIECHOCINKU

1. Zjeżdżalnie są częścią Kompleksu Wodnego Placu Zabaw zwanego dalej „KWPZ” i obowiązują na
niej przepisy regulaminu ogólnego KWPZ oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami
informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
3. Z zastrzeżeniem ust.4 zjeżdżalnie dostępne są dla wszystkich użytkowników w wieku:
1) od 6. roku życia – zjeżdżalnia wodna „Multislide”,
2) od 10. roku życia – zjeżdżalnia wodna pontonowa oraz zjeżdżalnia wodna „Anaconda”.
4. Ze zjeżdżalni nie mogą korzystać:
1) osoby wrażliwe na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,
2) osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi
i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
5. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się
biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce, itp.
6. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
8. Na zjeżdżalni należy stosować się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem
do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
1) kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
2) kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
9. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho
jest wzbroniony.
10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu
innych osób korzystających ze zjeżdżalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
a w szczególności:
1) użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia
dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
2) rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
3) wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
4) wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi
w ramionach na brzuchu,
5) wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi
spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami
i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem
pływackim (deskami,rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
6) wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
7) zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
8) nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
9) wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
10) wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury
w kierunku punktu startu.
11. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach
z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję
tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
12. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić nieckę hamującą w kierunku oznaczonym
strzałkami.
13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią pracownicy obsługi. Wszystkie osoby
korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane stosować się do ich poleceń.