Parafia Ciechocinek

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku to kolegiata. Gwoli wyjaśnienia: kolegiata bywa błędnie utożsamiana z katedrą. Katedra to natomiast kościół, będący siedzibą biskupa w danej diecezji, a duchowni tutaj to kanonicy. W kolegiacie też istnieje kolegium kanoników, lecz w tym kościele nie rezyduje biskup.

Proboszcz

ks. prał. Grzegorz Karolak

Kontakt

518 014 702

Adres kościoła

ul. Owczarka 1, 87-720 Ciechocinek

kiedy są msze święte w Ciechocinku?

Dzień powszedni:

7:00
16:00
18:00

Niedziela:

7:00
8:30
10:00 (dla kuracjuszy)
11:30 (dla dzieci)
13:00
16:00
18:00

Msze święte w Ciechocinku

W Ciechocinku, msze święte są odprawiane w różnych godzinach zarówno w dni powszednie, jak i w niedziele. W dni robocze, wierni mają możliwość uczestniczenia we mszach o godzinach 7:00 rano, 16:00 po południu oraz o 18:00 wieczorem. Natomiast w niedziele, harmonogram jest bardziej zróżnicowany, rozpoczynając od mszy o 7:00 rano, a następnie kolejno o 8:30, 10:00 (specjalnie dla kuracjuszy), 11:30 (z myślą o dzieciach), 13:00, 16:00 i ostatecznie o 18:00. Dzięki tej różnorodności godzin, wszyscy wierni mają szansę uczestniczyć we Mszy Świętej w dogodnym dla siebie terminie.

Wirtualny spacer po kościele w Ciechocinku

Ciechocińska Kolegiata bez wychodzenia z domu

Odkryj urok tego historycznego zabytku za pomocą wirtualnego spaceru.

Kolegiata w Ciechocinku to nie tylko miejsce bogatej historii i architektury, ale także duchowego spokoju i piękna. Wirtualny spacer pozwoli Ci zgłębić każdy zakątek tego niezwykłego miejsca, odkryć detale zdobień i poznać fascynującą historię związanych z nim postaci.

Przeżyj niezapomniane chwile, eksplorując wirtualnie najważniejsze pomieszczenia kolegiaty. Dzięki interaktywnemu przewodnikowi będziesz mogła / mógł zagłębić się w tajemnice architektoniczne i historyczne, podziwiając unikatowe detale, które czynią tę świątynię tak wyjątkową.

co warto wiedzieć o kościele w Ciechocinku?

Informacje o parafii w Ciechocinku

Dzięki księżom, w tej parafii posługującym, oraz mieszkańcom, kościół został odbudowany. W drugiej połowie lat 80-tych XX wieku rozbudowano świątynię, gdyż obecna nie mieściła już mieszkańców rozrastającego się miasta oraz coraz liczniej przybywających tu kuracjuszy. W wyniku rozbudowy Kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku powstał tzw. kościół dolny, czyli kaplica w podziemiu. Kolegiata ciechocińska liczy 9500 parafian, a nawet drugie tyle kuracjuszy co miesiąc odwiedza tę zabytkową świątynię. Ciekawostką jest fakt, że bardzo wiele osób z regionu i Polski zawiera w tej świątyni sakrament ślubu – przemawia za tym wyjątkowa architektura oraz doskonała oferta weselna w pobliskim lokalu.

historia parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku​

Początki kościoła w Ciechocinku

Ciechocinek do XIX wieku nie posiadał własnego kościoła (na nabożeństwa mieszkańcy i kuracjusze udawali się do pobliskiego Raciążka). Okazało się to dość uciążliwe i w 1851 roku proboszcz w Raciążku, otrzymał zezwolenie na otwarcie kaplicy i odprawianie w niej nabożeństw w miesiącach sierpniu i wrześniu. Kaplicę urządzono jeszcze w tym samym roku w nowo wybudowanej sali w galerii spacerowej w Parku Zdrojowym i dedykowano Matce Bożej. Poświęcenia kaplicy dokonał w dniu 10 marca 1851 roku biskup Tadeusz Łubieński.

W dniu 30 marca 1873 roku zawiązał się Komitet Budowy Kościoła, którego prezesem został ziemianin Leon Wodziński herbu Jastrzębiec ze Służewa, a członkami dr Roman Ignatowski – lekarz warzelni soli, Ignacy Szymański – zawiadowca stacji kolejowej w Ciechocinku i ówczesny kapelan – ks. Felicja Lutoborski. Plan kościoła Departament Spraw Duchownych Obcych Wyznań zatwierdził w dniu 23 maja 1873 roku. Kamień węgielny pod fundamenty kościoła poświęcił administrator diecezji kujawsko-kaliskiej – ks. kan. Florian Kosiński w sierpniu 1874 roku. Fundatorem świątyni był Zarząd Wód Mineralnych w Ciechocinku. Budowę wsparli okoliczni ziemianie, mieszkańcy Ciechocinka i kuracjusze. Prezes Komitetu Budowy Kościoła – Leon Wodziński ofiarował drewno na budowę, kolej dokonała bezpłatnej zwózki materiałów.

W 1862 roku ks. Rutkowski otrzymał probostwo w Starokrzepicach, a na jego miejsce przybył ks. Jacek Jędrecki, który wkrótce objął swoje obowiązki. Nie pozostał jednak w Ciechocinku dłużej, zniechęcony trudnymi warunkami lokalowymi. Nowy kapelan – ks. Walenty Kuroch, wikariusz z Opatówka, został mianowany 1863 roku. W 1871 roku przybył do Ciechocinka ks. Felicjan Lutoborski, zakonnik z Włocławka, który zjednał sobie szacunek i życzliwość u ludzi, a przede wszystkim dzięki jego staraniom rozpoczęto budowę kościoła.

Na potrzeby budowy założono nawet własną cegielnię pod Raciążkiem. Budowę kościoła, według projektu warszawskiego architekta Edwarda Cichockiego, rozpoczęto w 1873 roku a zakończono w 1884 roku. Benedykcji ukończonej świątyni dokonano zaraz po zakończeniu budowy, a uroczystej konsekracji – dopiero w 1904 r. Wybudowano go początkowo jako kościół filialny parafii w Raciążku. Dopiero jednak po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, staraniem miejscowej ludności można było erygować ciechociński kościół na kościół parafialny. Dekretem biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego dnia 8 maja 1918 roku erygowano kościół i utworzono parafię. Od 16 października 2018 roku, decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, świątynia stała się kolegiatą i siedzibą ciechocińskiej kapituły kolegiackiej.